جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا
آدرس دفتر وکالت

کرمانشاه،میدان غدیر (شهناز سابق) ابتدای خیابان مطهری شرقی، کوچه شهید سالاری، ساختمان وکلاء، واحد 2

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 19

شماره تماس :
09183395983
083-37224839 083-3720564

 
جستجو قوانین
عنوان قانون :
متن قانون :
نوع قانون :
دستگاه اجرایی :
کلید واژه :
از تا تاریخ تصویب :
از تا تاریخ انتشار :
شماره انتشار :
آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت )


شماره 2114/78/1 4/3/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شوشتری
وزیرمحترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضاییه پس ازملاحظه آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی موقت مرقوم فرمودند:
باسمه تعالی :
بااصلاح جزئی دوموردموافقت وتصویب می شود.
محمدیزدی 3/3/78

علیهذاضمن ابلاغ مراتب تصویراصلاح شده فرم که درمحلهای (سطراول ) بعدازکلمه اتفاقی کلمه (موقت ) و بند د ماده دوبعدازکلمه دادگاه کلمات (مرجع قضائی )اضافه فرموده اند نیزجهت ملاحظه به همراه ارسال می شود.
معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه -محمدرضاعباسی فرد

دراجرای ماده 2قانون وکالت سال 1315وبه تجویزماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و بمنظورتنظیم امورمربوط به صدورجوازوکالت اتفاقی وشرایط درخواست آن ،ضوابط زیرتعیین واعلام می گردد.
ماده 1- درخواست اخذجوازوکالت اتفاقی بایدتوسط شخص متقاضی بعمل آمده ودرآن ضمن معرفی کامل خودواعلام میزان تحصیلات وتجربیات وسایر جهات ودلایل احتمالی موثردرقضیه ،مشخصات کامل ونشانی موکل یاموکلین موردنظرودرجه قرابت آنان ونیزمشخصات موضوعی که متقاضی قراراست طرح نموده ویاعهده داردفاع ازآن شودرااعلام ومدارک مورداستنادرا پیوست کرده وپس ازامضاءذیل درخواست آن را دردفترکانون وکلاثبت نماید ماده 2-به همراه درخواست صدورجواز وکالت اتفاقی ،بایدفتوکپی مصدق مدارک زیرنیزبه کانون وکلاتسلیم شود:
الف - فتوکپی شناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی ودوقطعه عکس .
ب - فتوکپی شناسنامه موکل یاموکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.
ج - اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح وفرم تهیه شده )که امضاء موکل توسط کانون ویایکی ازدفاتراسنادرسمی گواهی شده باشد.
د- اخطاریه یاگواهی مرجع قضائی درموردمشخصات پرونده ووقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده .
ه - فتوکپی کارت پایان خدمت یامعافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند.
تبصره - مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استردادنیست .
ماده 3- برای هرموردوکالت اتفاقی بایددرخواست جداگانه باضمائم کامل تهیه وتسلیم شودواین قائده درخوردپرونده هایی که ازدویاچنددعوی مرتبط تشکیل شده باشدنیزرعایت خواهدشدمگراینکه به تشخیص کانون تکراراصل تقاضایامدارک ومستندات واطلاعات ضروری نباشد.
ماده 4-کانون می تواند ازمتقاضیان جوازوکالت اتفاقی پس ازاحراز شرائط،اختیاری به منظوربررسی توان عملی وتجربی دفاع ازدعوی اعلام شده بعمل آوردوصدورجوازوکالت منوط به موفقیت متقاضی دراختیاربه تشخیص کانون وکلا است .
ماده 5- تشکیل پرونده جهت بررسی درخواست متقاضی اخذجوازوکالت اتفاقی منوط به واریز مبلغی است که توسط کانون وکلادرهرسال تعیین واعلام خواهدشد.
تبصره - مبلغ مذکوربه هیچ صورتی مستردنخواهدشد.
ماده 6- هیات مدیره کانون برای صدورجوازوکالت اتفاقی ،هرسال مبلغ را تعیین واعلام خواهدنمود.
ماده 7- این آیین نامه در7ماده و2تبصره تدوین وبه تصویب رسید.

نوع : آیین نامه شماره انتشار : 15864
تاریخ تصویب : 1378/03/03 تاریخ ابلاغ : 1378/05/24
دستگاه اجرایی : موضوع :

رزومه
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مقالات
اخبار
لوایح
آراءوحدت رویه
قوانین
امور دانشجوبان
آزمون کارآموزی
جزوات حقوقی